ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Στην «PORTOCOSTIANNA» θέλουμε να γνωρίζετε και να έχετε έλεγχο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας και να είστε ενημερωμένοι για την χρήση αυτών από εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρουσιάζει με σαφήνεια το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, πως τα χρησιμοποιούμε και πώς διασφαλίζουμε το απόρρητο αυτών, καθώς και τους όρους απορρήτου χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σκοπός του είναι να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια δεδομένα θέλετε να μοιράζεστε μαζί μας και επίσης να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

Η εταιρεία «PORTOCOSTIANNA» έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε είναι η εταιρεία «PORTOCOSTIANNA» που έχει έδρα στην Κορώνη Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24004 και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας μέσω e-mail  στη διεύθυνση info@portocostianna.com.

Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση: http://www.dpa.gr/.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε

– Προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε ως χρήστης.

– Όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

– Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενίοτε μπορεί να σας ζητηθεί και να μας χορηγήσετε αριθμό τηλεφώνου και άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως ηλικία, φύλλο, διεύθυνση κατοικίας καθώς και το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε με κάποιο προϊόν μας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από πληροφορίες που εσείς μας χορηγείτε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.
  • Επίσης, κατά την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στα ως άνω στοιχεία η Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies.

 

Πότε ζητάμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους

Όταν ζητάτε να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ (newsletter) καθώς και πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα μας.

Όταν μας υποβάλλετε ερωτήσεις ή αιτήματα.

Όταν επιθυμείτε να μας υποβάλλετε παράπονο σχετικά με κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε με κάποιο προϊόν μας.

Όταν συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας.

 

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από εμάς και χρησιμοποιούνται:

  • Για προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα μας, σε περίπτωση που έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ειδικότερα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τα προϊόντα μας, διαγωνισμούς, προσφορές, προωθήσεις ή ειδικές εκδηλώσεις.
  • Για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, αιτήματα και παράπονα σχετικά με τα προϊόντα μας.
  • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σε περίπτωση που μας ενημερώσετε για ανεπιθύμητη αντίδραση από τη χρήση προϊόντος μας και να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και τη συμμόρφωσή μας με το εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή και διάθεση καλλυντικών προϊόντων.

 

Έννομο συμφέρον

Μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσουμε, χρησιμοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα που μας χορηγήσατε εφόσον κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή με μια νομική διαδικασία σε εξέλιξη, ή αν πρόκειται για την προστασία της ζωής ενός ατόμου, καθώς και για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας.

 

Δικαιώματα

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε το δικαίωμα:

5.1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες.

5.2. Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσας.

5.3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για προϊόντα μας.

5.4. Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.

5.5. Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και φυσικά εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση info@portocostianna.com.

 

Μέτρα διασφάλισης του απορρήτου

Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτικές και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγουμε με τους άνω τρόπους σε τρίτα πρόσωπα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, εάν αυτό απαιτηθεί για την διασφάλιση έννομου συμφέροντός μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο και πρωτίστως θα διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός της Ε.Ε.

 

Από κοινού με πολλούς εμπορικούς οργανισμούς συγκεντρώνονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Συλλέγονται αποκλειστικά πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του Παρόχου Υπηρεσιών Internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο χρήστης της ιστοσελίδας και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες ή και με άλλα τρίτα μέρη.

 

Τι είναι τα cookies και πως χρησιμοποιούνται

Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα μας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/Privacy/Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι εάν επιλέξετε απενεργοποίηση των cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

 

Όλες οι λοιπές πληροφορίες που παρέχονται στην «PORTOCOSTIANNA» από τους χρήστες αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος, (εξαιρουμένων των προσωπικών δεδομένων τους που παρέχονται από τους ίδιους κατά τα ανωτέρω), πληροφορίες τεχνογνωσίας, σχόλια, ιδέες, ερωτήσεις γενικής φύσης, τεχνικά αποσπάσματα ή άλλα παρόμοια στοιχεία δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η «PORTOCOSTIANNA» μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η «PORTOCOSTIANNA» δεν θα αποτρέψει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

 

Ισχύς πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση όλων των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα συμφωνεί σε αυτή τη χρήση. Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική απορρήτου. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να προκύψει με την πολιτική απορρήτου θα εμπίπτει στην πολιτική αυτή, στις πληροφορίες και ενημέρωση για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ενσωματωμένη στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η πολιτική απορρήτου μπορεί ενίοτε να αλλάζει. Ζητούμε, επομένως, από τους χρήστες του e-shop να την ελέγχουν τακτικά για να διασφαλιστεί ότι αυτοί γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται το e-shop. Αν κρίνουμε ότι μια αναθεώρηση είναι σημαντική, οι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες του e-shop χρήστες θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του e-shop συνιστά αποδοχή της πολιτικής αυτής και δεσμεύει τους χρήστες με τους όρους της.

 

Παιδιά

Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την «PORTOCOSTIANNA». Η εταιρεία δεν συγκεντρώνει αλλά ούτε και προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά ηλικίας έως 16 ετών.

Η πολιτική αυτή αναθεωρήθηκε την 24η Ιουνίου 2021 και ισχύει από την 25η Ιουνίου 2021.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0
espa logoeurobank cardlinkeurobank cardlink
espa logoeurobank cardlinkeurobank cardlink